Reselakan av 100% silke - lätta & perfekta på resa!

sidenreselakan

Förklarande film om användning av reselakan - hur du använder ett sidenreselakan från Siden SelmaVANDRING - SIDEN - TIPS!